درباره 1تکان

۱تکان یک بــاشــگاه آنــلاین اســت. جــایی که حــتما میتــوانید انگیزهای بــرای حـرکت کردن پیدا کنید و مـرزهـای خـود را پشـت سـر بـگذارید. امـروزه زنـدگی‌هـا ایستا شــده و مــا زمــان زیادی پشــت رایانــه یا جــلوی تــلویزیون یا بــا گردن خـمیده و مـوبـایل در دسـت بـه سـر میبـریم. بیش از پیش بـاید مـراقـبت ذهـن و جـسم خـود بـاشیم و دیگر چـاره‌ای جـز ورزش کردن و تکان خـوردن نـداریم. مـا در۱تکان امیدواریم تا زندگی‌های ایستا را به زندگیهای پویا تبدیل کنیم.

دسته‌بندی‌ ویدیوهای ۱تکان

اهداف

هـدف ۱تکان این اسـت که هـر کس بـا هر هدفی تمرینات مورد نظر خود را پیدا کند.
۱. تمرینات متمرکز بر کل بدن
۲. تمرینات هوازی (چربی سوز)
۳ .تمرینات قدرتی (عضله ساز و چربی سوز)
۴. تمرینات کششی و قدرتی (بدن ظریف و کشیده)
۵. تمرینات کششی و یوگا
۶. تمرینات شکم و پهلو
۷. تمرینات پا و باسن
۸. تمرینات پشت، شانه و بازو
۹. ۱ تکان با موزیک
۱۰. فیتنس کودکان
مشاهده بیشتر

زمان

مهم نیست وقت زیادی برای ورزش می‌گذارید یا زمان محدودی دارید. ۱ تکان کلاس‌هایی با زمان‌بندی‌های مختلف به شما ارائه می‌دهد:
۱. کمتر از ۱۵ دقیقه
۲. ۱۵ تا ۳۰ دقیقه
۳. ۳۰ تا ۴۵ دقیقه
4. بیشتر از ۴۵ دقیقه
مشاهده بیشتر

نقاط تمرکز

دوست دارید فقط بر نقطه ای خاص از بدن متمرکز شوید؟ از اینجا راحت ویدیوهای مورد نظر خود را پیدا کنید:
۱. شکم و پهلو
۲. پا و باسن
۳. پشت، شانه و بازو
۴. کل بدن
مشاهده بیشتر

اشتراک یکماهه 1تکان

قیمت 199,000 تومان

خرید اشتراک

دانلود نرم افزار تلفن همراه 1تکان